An-Coimisuin-Reifrinn

Maidir leis an gCoimisiún Reifrinn

Is é is an Coimisiún Reifrinn ann ná comhlacht neamhspleách a mhíníonn ábhar na dtograí reifrinn, a chuireann feasacht an phobail ar reifreann chun cinn agus a thugann spreagadh do na toghthóirí vótáil. Tá cead ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil Coimisiún a cheapadh aon uair atá reifreann le rith.

Maidir leis an gCoimisiún Reifrinn

An Scéal is Deireanaí

Tá tuarascáil an Choimisiúin Reifrinn, ar na reifrinn ar phosadh agus ar aois iarrthóirí uachtaráin, leagtha os comhair Thithe an Oireachtais ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tá an tuarascáil foilsíthe ag an Coimisiún anois. Is féidir an tuasascáil a léamh anseo.

Cuireadh tuarascáil an Choimisiúin Reifrinn faoi bhráid an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil an 6 Deireadh Fómhair 2015. De réir Acht an Reifrinn, 1998, díscaoilfear an Coimisiún mí amháin tar éis an tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire. Dá réir sin, díscaoilfear an Coimisiún an 6 Samhain 2015.

Reifrinn Roimhe Seo

Is féidir leat tuarascálacha, moltaí agus suíomhanna Gréasáin a bhaineann le reifrinn roimhe seo agus le Coimisiúin roimhe seo a léamh anseo.

Mura bhfuil tú ar an gclár, ní fhéadfaidh tú vótáil!

D’fhonn vótáil sna reifrinn, ní mór duit bheith ar chlár na dtoghthóirí. Féadfaidh tú an clár a sheiceáil anseo chun a fháil amach an bhfuil tú ar an gclár nó nach bhfuil. Mura bhfuil tú ar an gclár, nó más mícheart atá do chuid sonraí, féadfaidh tú na foirmeacha don chlár a íoslódáil nó do chuid sonraí a athrú anseo.